Influenzavaccination

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark fra 1. november 2019 til 14. januar 2020.

Ifølge bekendtgørelse nr. 748 af 26. juni 2012, har følgende grupper ret til gratis influenzavaccination:
1) Personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2020.
2) Førtidspensionister.
3) Kronisk syge, som nævnt i litra a-g, efter en lægelig vurdering.
a)Personer med kroniske lungesygdomme.
b)Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
c)Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d)Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
e)Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft. f)Personer med kronisk lever- og nyresvigt.
g)Personer med andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.

4) Personer med svær overvægt (vejledende BMI>40) efter en lægelig vurdering.
5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko.
6) Gravide i 2. og 3. trimester.
7) Husstandskontakter til svært immunsupprimerede patienter, jf. nr. 3, litra d, efter en lægelig vurdering.

For raske personer under 65 år er prisen på influenzavaccine kr. 250

Vi tilbyder vaccination mod vinter-influenza daglig ml. 8-12 uden tidsbestilling.