Søfartsattester – offshore

Klinikken er autoriseret til at udføre helbredsundersøgelse af søfarende - til danske skibe (blå bog), Norsk Off-shore og UK Oil & Gas

Bestil venligst tid ved sekretær ml 9-14.
Der kan IKKE bookes tid pr. mail.

Medbring:
– billeddokumentation ( pas, kørekort eller søfartsbog)
– briller / linser
– fast medicin
– optagelsesbrev fra uddannelse, hvis under uddannelse

Har du været indlagt på hospital eller er du blevet behandlet af en speciallæge siden sidste undersøgelse hos Søfartslægen, beder vi dig medbringe papirer fra lægen om diagnosen og behandlingen.

Er du i behandling for sukkersyge bør du medbringe udskrift fra sidste årskontrol hos din læge.

Attesten skal betales kontant eller med Mobilepay ved udførelsen.

Kun elever i uddannelsesstilling godkendt af Søfartsstyrelsen betales af Søfartsstyrelsen.

Se Søfartsstyrelsen hjemmeside: