Vanedannende medicin

Sundhedsstyrelsen har pr. 1. maj 2009 indført skærpede retningslinier for ordination af afhængighedsskabende, beroligende medicin (Benzodiazepiner)

Sovemedicin og beroligende medicin kan fremover KUN bestilles ved personligt fremmøde i lægehuset og KUN til 1 måned af gangen.

Receptfornyelse kan derfor ikke ske pr. telefon eller via hjemmesiden.

Hensigten er såvel på kort som på lang sigt at tidsbegrænse brugen af disse præparater samt motivere til udtrapning.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny vejledning om sovemidler og angstdæmpende midler (benzodiazepiner).

Vejledningen anbefaler at bruge:
– sovemedicin i højst 1-2 uger
– angstdæmpende medicin i højst 4 uger

Baggrunden er en øget risiko for at komme til skade i trafikken, for at falde og for at blive sløv og ukoncentreret. Medicinen virker kun i den første tid. Herefter er det bivirkningerne, der dominerer. Hvis man er i behandling med sovemedicin eller angstdæmpende medicin, som bliver særligt længe i kroppen, kan man ikke få sit kørekort fornyet.

Bivirkninger – De mest almindelige bivirkninger ved sovemedicin og angstdæmpende medicin er
– svimmelhed
– døsighed
– hukommelsesbesvær
– koncentrationsbesvær

De fleste opdager ikke, at de er påvirkede af lang tids brug af sovemedicin og angstdæmpende medicin. Det er dog vist i utallige undersøgelser, og mange pårørende bemærker det.

Specielt er ældre mennesker påvirkelige af bivirkningerne.
Et brat ophør af medicinen kan give abstinenser, og det kan være tegn på, at man er afhængig.

De mest almindelige abstinenssymptomer er
– angst
– uro
– søvnbesvær
Det er derfor vigtigt, at man gennemgår en langsom nedtrapning af behandlingen.

Mange brugere fortæller, at det er en lettelse at komme fri af medicinen, hvor bivirkningerne først bliver tydelige for dem, efter at bivirkningerne er ophørt.

Har du ønske om at gennemgå et aftrapningsforløb så få en tid hos lægen, hvor vi sammen aftaler et individuelt forløb.

Bemærk
Er dit medicin ordineret ved speciallæge og har du pågående behandling hos denne, kan medicinen bestilles pr tlf eller hjemmesiden uden fremmøde, når der er lavet aftale herom med os. Er dit medicin ordineret ved speciallæge, men du ikke har pågående behandling hos denne, beder vi dig kontakte os ang. receptfornyelse, som ikke nødvendigvis betinger fremmøde.